27.10.07

Jak wyświetlić dokumenty MS Office za pomocą OpenOffice.org Mozilla plug-in

Surfując po globalnej pajęczynie w poszukiwaniu informacji, nie da się uniknąć kontaktu z plikami Worda, Excela czy PowerPointa. Internauta chcący je przejrzeć marnuje czas na schematyczne klikanie „Zachowaj plik na dysku”, „OK”, „Otwórz w...” itp. Dobrym rozwiązaniem byłoby zintegrowanie przeglądarki z pakietem biurowym - na wzór integracji Internet Explorera z MS Office!

Poniższa instrukcja została z powodzeniem zastosowana w dystrybucjach Linuksa: Ubuntu i Gentoo oraz w systemie Windows XP.

A więc... do roboty!

Najpierw trzeba sprawdzić, czy odpowiednia wtyczka jest zainstalowana. Wybierz kolejno polecenia Narzędzia => Opcje => Internet. Powinna się tam znajdować opcja Wtyczki programu Mozilla. Zaznacz ją.

Jeśli w danej wersji lub wariancie OpenOffice.org takowej opcji nie ma, trzeba ją doinstalować. Choć w większości dystrybucji GNU/Linuksa nie ma takiego problemu, w przypadku OO.o dostarczanego wraz z Ubuntu trzeba doinstalować pakiet mozilla-openoffice.org w menedżerze Synaptic.
Po doinstalowaniu paczki w opcjach OpenOffice.org nie będzie kreatora, choć wtyczka (libnpsoplugin.so) znajduje się w katalogu /usr/lib/mozilla/plugins i działa od razu.

Kolejnym krokiem jest przejście do katalogu, gdzie znajduje się plik pluginreg.dat.
Jest to ścieżka /home/<nazwa_konta>/.mozilla/firefox/ lub C:\Documents and
Settings\<nazwa_konta>\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox
w zależności od posiadanego systemu.


UWAGA: przed edycją tego pliku musisz zamknąć przeglądarkę!

Dla Windows!
Znajdziesz tam sekcję podobną do tej:
OpenOffice.org Plug-in handles all its documents|$
OpenOffice.org Plug-in|$
30
0|application/vnd.stardivision.calc|StarCalc 3.0 - 5.0|sdc|$
1|application/vnd.stardivision.chart|StarChart 3.0 - 5.0|sds|$
2|application/vnd.stardivision.draw|StarDraw 3.0 - 5.0|sda|$
3|application/vnd.stardivision.impress|StarImpress 3.0 - 5.0|sdd|$
4|application/vnd.stardivision.impress-packed|StarImpress-packed 3.0 - 5.0|sdp|$
5|application/vnd.stardivision.math|StarMath 3.0 - 5.0|smf|$
6|application/vnd.stardivision.writer|StarWriter Template 3.0 - 5.0|vor|$
7|application/vnd.stardivision.writer-global|StarWriter Global 3.0 - 5.0|sgl|$
8|application/vnd.staroffice.writer|StarWriter 3.0 - 5.0|sdw|$
9|application/vnd.sun.xml.calc|StarOffice 6.0/7 Spreadsheet|sxc|$
10|application/vnd.sun.xml.calc.template|StarOffice 6.0/7 Spreadsheet Template|stc|$
11|application/vnd.sun.xml.draw|StarOffice 6.0/7 Drawing|sxd|$
12|application/vnd.sun.xml.draw.template|StarOffice 6.0/7 Drawing Template|std|$
13|application/vnd.sun.xml.impress|StarOffice 6.0/7 Presentation|sxi|$
14|application/vnd.sun.xml.impress.template|StarOffice 6.0/7 Presentation Template|sti|$
15|application/vnd.sun.xml.math|StarOffice 6.0/7 Formula|sxm|$
16|application/vnd.sun.xml.writer|StarOffice 6.0/7 Text Document|sxw|$
17|application/vnd.sun.xml.writer.global|StarOffice 6.0/7 Master Document|sxg|$
18|application/vnd.sun.xml.writer.template|StarOffice 6.0/7 Text Document Template|stw|$
19|application/vnd.oasis.opendocument.text|OpenDocument Text|odt|$
20|application/vnd.oasis.opendocument.text-template|OpenDocument Text Template|ott|$
21|application/vnd.oasis.opendocument.text-master|OpenDocument Master Document|odm|$
22|application/vnd.oasis.opendocument.text-web|HTML Document Template|oth|$
23|application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet|OpenDocument Spreadsheet|ods|$
24|application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template|OpenDocument Spreadsheet Template|ots|$
25|application/vnd.oasis.opendocument.graphics|OpenDocument Drawing|odg|$
26|application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template|OpenDocument Drawing Template|otg|$
27|application/vnd.oasis.opendocument.presentation|OpenDocument Presentation|odp|$
28|application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template|OpenDocument Presentation Template|otp|$
29|application/vnd.oasis.opendocument.formula|OpenDocument Formula|odf|$
Kiedy dodasz 3 wiersze na koniec sekcji, będą razem 32 linie. Musisz jeszcze wziąć pod uwagę jeden wiersz - linię 0. W ten sposób otrzymasz 33 wiersze. Teraz tylko zmień numer widniejący na górze z 30 na 33. Kod powinien wyglądać tak:
OpenOffice.org Plug-in handles all its documents|$
OpenOffice.org Plug-in|$
33
0|application/vnd.stardivision.calc|StarCalc 3.0 - 5.0|sdc|$
1|application/vnd.stardivision.chart|StarChart 3.0 - 5.0|sds|$
2|application/vnd.stardivision.draw|StarDraw 3.0 - 5.0|sda|$
3|application/vnd.stardivision.impress|StarImpress 3.0 - 5.0|sdd|$
4|application/vnd.stardivision.impress-packed|StarImpress-packed 3.0 - 5.0|sdp|$
5|application/vnd.stardivision.math|StarMath 3.0 - 5.0|smf|$
6|application/vnd.stardivision.writer|StarWriter Template 3.0 - 5.0|vor|$
7|application/vnd.stardivision.writer-global|StarWriter Global 3.0 - 5.0|sgl|$
8|application/vnd.staroffice.writer|StarWriter 3.0 - 5.0|sdw|$
9|application/vnd.sun.xml.calc|StarOffice 6.0/7 Spreadsheet|sxc|$
10|application/vnd.sun.xml.calc.template|StarOffice 6.0/7 Spreadsheet Template|stc|$
11|application/vnd.sun.xml.draw|StarOffice 6.0/7 Drawing|sxd|$
12|application/vnd.sun.xml.draw.template|StarOffice 6.0/7 Drawing Template|std|$
13|application/vnd.sun.xml.impress|StarOffice 6.0/7 Presentation|sxi|$
14|application/vnd.sun.xml.impress.template|StarOffice 6.0/7 Presentation Template|sti|$
15|application/vnd.sun.xml.math|StarOffice 6.0/7 Formula|sxm|$
16|application/vnd.sun.xml.writer|StarOffice 6.0/7 Text Document|sxw|$
17|application/vnd.sun.xml.writer.global|StarOffice 6.0/7 Master Document|sxg|$
18|application/vnd.sun.xml.writer.template|StarOffice 6.0/7 Text Document Template|stw|$
19|application/vnd.oasis.opendocument.text|OpenDocument Text|odt|$
20|application/vnd.oasis.opendocument.text-template|OpenDocument Text Template|ott|$
21|application/vnd.oasis.opendocument.text-master|OpenDocument Master Document|odm|$
22|application/vnd.oasis.opendocument.text-web|HTML Document Template|oth|$
23|application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet|OpenDocument Spreadsheet|ods|$
24|application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template|OpenDocument Spreadsheet Template|ots|$
25|application/vnd.oasis.opendocument.graphics|OpenDocument Drawing|odg|$
26|application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template|OpenDocument Drawing Template|otg|$
27|application/vnd.oasis.opendocument.presentation|OpenDocument Presentation|odp|$
28|application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template|OpenDocument Presentation Template|otp|$
29|application/vnd.oasis.opendocument.formula|OpenDocument Formula|odf|$
30|application/msword|Opendocument Text|doc|$
31|application/vnd.ms-excel|Opendocument Spreadsheet|xls|$
32|application/vnd.ms-powerpoint|Opendocument Presentation|ppt|$

Dla GNU/Linuksa!
W przypadku Linuksa dokonujemy analogicznych czynności. Zwiększamy główną liczbę wpisów o 3 cyferki oraz dodajmy poniższy kod na koniec sesji. Różnica w kodzie jest taka, że mamy pionowe kreski zamiast dwukropków.
30:application/msword:Opendocument Text:doc:$
31:application/vnd.ms-excel:Opendocument Spreadsheet:xls:$
32:application/vnd.ms-powerpoint:Opendocument Presentation:ppt:$

Zapisz plik, a następnie przejdź do katalogu /home/<nazwa_konta>/.mozilla/firefox/, gdzie znajdować się będzie kopia pliku "pluginreg.dat". Zastąp plik pluginreg.dat plikiem pluginreg(duplicat).dat.

Jeśli nie zastąpisz obu plików, oryginalna wersja zostanie przywrócona po ponownym uruchomieniu Firefoksa.

Sprawdź, czy w Firefoksie w menu Edycja => Preferencje => Treść => Typy plików => Zarządzaj... są widoczne rozszerzenia DOC, PPT i XLS oraz czy są obsługiwane.Końcowy wynik

Jak widać na załączonym obrazku, wszystko działa prawidłowo :)

Makro w Calcu: liczby słownie

Od czasu do czasu każdemu pracującemu człowiekowi zdarza się, że w trakcie uzupełniania szablonu faktury czy rozliczając się z podatku, musi napisać słownie bardzo długi ciąg liczb. Czynność ta do trudnych nie należy, ale i nie jest działaniem, które sprawiałoby przyjemność. Aby ułatwić sobie pracę, posłużymy się prostym makrem.

Na samym początku musimy utworzyć nowy moduł, który nazwiemy frazą slownie. W tym celu klikamy w menu Narzędzia => Makra => Zarządzaj makrami => Makro... i z okna OpenOffice.org - Makra Basic, wybieramy opcję Zarządzaj... Naszym oczom ukaże się Menedżer Makr Basic, w którym będziemy mogli stworzyć nowy moduł klikając opcję Nowy...


Jeśli już stworzyliśmy nowy moduł, możemy go odpowiednio zmodyfikować. Zaznaczmy slownie i wybieramy opcję Edytuj. Pojawi się edytor OO.o Basic, do którego kopiujemy makro! Zapisujemy je i wychodzimy z edytora.

To tyle pracy od strony technicznej. Teraz możemy wpisać w Calcu w wierszu wprowadzania =slownie(jakaś_liczba), co będzie skutkować zamierzonym działaniem.

26.10.07

Niedoceniane style strony

Większość użytkowników programów biurowych nie przywiązuje wagi do stylów. A szkoda, bo umiejętne je stosując, można zaoszczędzić czas tracony na drobiazgowe ustawianie poszczególnych opcji formatowania. Kilkoma ruchami można automatycznie zmienić formatowanie w długich dokumentach, wreszcie sporządzić sobie wygodne w użytku szablony. To samo dotyczy stylów strony. Okazuje się jednak, że umiejętne korzystanie ze stylów strony jest w OpenOffice.org dodatkowo warunkiem możliwości określania różnych układów stron w dokumencie.

Najpierw należy otworzyć okienko Style i formatowanie (F11), które ja będę nazywał „Stylistą”. Musimy teraz przejść do Style strony (czwarta ikonka od lewej u góry okna). Znajdziemy tam predefiniowane style stron. W celu zapoznania się z możliwościami tego narzędzia należy kliknąć drugim przyciskiem myszy któryś ze stylów i z menu kontekstowego wybrać Nowy... albo Modyfikuj..., a następnie przejrzeć uważnie wszystkie zakładki i oferowane w nich opcje. Są one w przytłaczającej większości oczywiste i nie ma potrzeby ich szczegółowego omawiania.

W ustawieniach stylu strony należy zwrócić uwagę na zakładkę Organizator. Mamy w niej pola:
 • Nazwa
 • Następny styl
Punkt pierwszy nie wymaga komentarza. Ważny jest punkt drugi. Informacja ta wskazuje nam, jaki styl będzie zastosowany jako styl następnej strony. Prawdopodobnie jest tam Domyślnie. Wskazówka ta przyda nam się przy tworzeniu bardziej skomplikowanych układów dokumentu.


Jak ustawić pierwszą stronę różniącą się od pozostałych?

W Styliście przechodzimy do Style strony, upewniamy się, że kursor znajduje się na pierwszej stronie i wybieramy styl Pierwsza strona, klikając dwukrotnie albo zaznaczając i potwierdzając klawiszem [Enter]. Możemy zresztą określić stronę jako pierwszą już na samym początku, gdy dokument ma tylko jedną stronę.

Następnie klikamy w Styliście styl Pierwsza strona drugim przyciskiem myszy i wybieramy opcję Modyfikuj..., aby poustawiać sobie stronę wg uznania.
I to wszystko. Następne strony będą miały inny styl, określony w Organizatorze, w polu Następny styl.


Jak ustawić układ stron do druku dwustronnego?

W tym celu należy w ustawieniach stylu strony przejść do zakładki Strona i w polu Ustawienia układu wybrać Odbicie lustrzane. Wtedy pierwsza strona będzie stroną prawą, a następne będą na zmianę lewe albo prawe. Ustawienie to jednak dotyczy wyłącznie marginesów i nie pomoże nam np. w eleganckim ustawieniu np. numerów stron przy zewnętrznej krawędzi obszaru tekstu czy też przygotowaniu różnych nagłówków stron lewych i prawych. Jeśli chcemy uzyskać tego typu efekty, musimy sobie samodzielnie przygotować odpowiednie style.

Jest to proste. Definiujemy w Styliście styl dla strony prawej (np. z większym lewym marginesem do zszycia), a następnie dla strony lewej (z większym marginesem prawym): Style strony => Nowy... wpisujemy wybraną nazwę i ustawiamy w następnych polach i zakładkach, co trzeba. Możemy wtedy określić różne nagłówki dla lewej i prawej strony, różne położenie numerów stron (np. zawsze przy zewnętrznej krawędzi obszaru tekstu) itp. ozdóbki. Nie wolno zapomnieć, że jako następny styl strony dla strony lewej określamy ten dla strony prawej, i na odwrót. Wtedy upewniamy się, że kursor znajduje się na pierwszej stronie i wybieramy styl, który wybraliśmy dla strony prawej. Wszystkie następne strony powinny poukładać się automatycznie, w lewą i w prawą stronę.

Predefiniowane style Strona parzysta i Strona nieparzysta dotyczą prawdopodobnie jedynie oddzielnego przygotowania stron parzystych i nieparzystych.


Jak wstawić pojedyncze strony o układzie poziomym lub odbiegającym od pozostałych?

W tym celu definiujemy styl np. Strona pozioma, określając przede wszystkim w zakładce Strona poziomą orientację strony. W zakładce Organizator musimy określić styl następujący po naszej stronie poziomej, najczęściej będzie to Domyślnie. Po zatwierdzeniu wystarczy postawić kursor w obrębie danej strony i wybrać styl strony poziomej, a Writer załatwi resztę. Jeśli jako następnego stylu nie określiliśmy stylu strony poziomej, następna strona będzie miała orientację pionową. Oczywiście to samo można wykonać dla stron pionowych wtrąconych do dokumentu o układzie poziomym lub dla następujących po sobie kilku stron odbiegających od reszty dokumentu.

W ten sam sposób możemy określać style dla najrozmaitszych układów stron, dowolnie określając układ strony, nagłówki i stopki, położenie numeracji, obramowania, kolory tła itp. Ważne jest, żeby nie przesadzić – eleganckie dokumenty cechuje prostota i dobry smak.


Wstaw => Podział ręczny...

Ta pozycja menu oferuje nam możliwość wstawiana tzw. twardego podziału strony i wyboru następnego stylu strony, niezależnie od ustawienia dokonanego w Styliście, w zakładce Organizator. Wybieramy kolejno Wstaw => Podział ręczny... => Podział strony, a następnie z listy rozwijanej Styl wybieramy żądany przez nas styl następnej strony. W ten sposób możemy określić np. po stylu Pierwsza strona następną pierwszą stronę, co nie jest możliwe w przypadku zwykłego podziału strony, zarówno automatycznego (miękkiego) jak i wymuszonego klawiszami [Ctrl + Enter] (twardego).


Ogólnie o stylach stron

Predefiniowane style strony (np. styl Domyślnie) nie są doskonałe. Warto więc z nimi eksperymentować i pozmieniać je, dostosować do własnych potrzeb, ewentualnie utworzyć na ich bazie nowe. Gdyby nowe style nie spełniały swojego zadania, można je bez problemu usunąć, z tym, że standardowe style predefiniowane nie pozwalają się ani usunąć, ani nie można zmienić ich nazw.
Na przykład standardowe marginesy są za małe, zalecane minimum to 2,5 cm. Dłuższe dokumenty muszą mieć numerację stron, wskazane jest więc zawczasu pomyśleć o tym i przewidzieć stopkę, gdzie takie numery powinny się znajdować, i pierwszą stronę, gdzie zazwyczaj numeru się nie stawia. Opracowania naukowe nie mogą się obyć bez przypisów – dobrze jest wykonać wcześniej kilka eksperymentów, tak aby później przy pisaniu np. pracy dyplomowej nie wołać rozpaczliwie na Forum o pomoc w ich formatowaniu.

W przypadku tworzenia szablonów dla różnych typów często tworzonych dokumentów odpowiednie opracowanie stylów stron jest jednym z kluczowych warunków późniejszego wygodnego i szybkiego przygotowywania tych pism.

Autor: Wojciech, artykuł opublikowany na stronie openoffice.org.pl w listopadzie 2004.
Aktualizacja: M. Zasuwik.

19.10.07

Wstawianie znaków specjalnych za pomocą skrótów klawiaturowych

W OpenOffice.org można wstawiać znaki specjalne po naciśnięciu określonej kombinacji klawiszy – oraz przypisywanie klawiszy skrótów różnym poleceniom menu – choć jest to nieco bardziej skomplikowane niż w konkurencyjnych pakietach.

Znaki specjalne
W celu przypisania skrótu klawiaturowego do znaku specjalnego należy wykonać następujące czynności:
 1. W oknie Wstaw => Znak specjalny... wybierz żądany znak i wstaw go do tekstu. Ma to na celu uproszczenie czynności z punktów następnych, gdyż OpenOffice.org zapamięta wstawiany poprzednio znak i nie trzeba będzie przedzierać się przez różne opcje, rodzaje czcionek itp.
 2. Wybierz kolejno polecenia Narzędzia => Makra => Zarejestruj makro.
 3. Powtórz czynności z punktu pierwszego – wybierz żądany znak, zatwierdź przyciskiem OK i naciśnij przycisk Zakończ rejestrację.
 4. Pojawi się okno OpenOffice.org - Makra Basic. W polu Nazwa makra wpisz nazwę makra, korzystając tylko ze znaków alfanumerycznych, bez spacji, np.: paragraf_prawo


  W polu Zapisz makro w można wybrać miejsce zapisu makra. W polu Istniejące makra w widać aktualnie zapisane makra w danym module. Kliknij przycisk Zapisz. Zapamiętaj, gdzie makro zostanie zapisane.
 5. W menu Narzędzia => Dostosuj... => Klawiatura przejdź do segmentu Funkcje – Kategoria. Wybierz miejsce, w którym zostało zapisane makro paragraf_prawo (standardowo: Makra OpenOffice.org => user => Standard => Module1. W polu Funkcja widać istniejące makra. Znajdź i zaznacz żądane makro paragraf_prawo.
  7. Przejdź do pola Skróty klawiaturowe. W najprostszym przypadku wybierz po prostu wolny skrót, np. Shift + F3. Kliknij przyciski Modyfikuj i OK. Gdyby wybrany skrót był zajęty, można zawsze zmienić skrót pierwotny.
  8. Przyciskiem Zapisz... zapisz konfigurację.


Elementy menu
W celu przypisania skrótów poleceniom menu, istniejącym albo dodanym przez użytkownika, należy wykonać powyższą procedurę od punktu piątego. Wybierz polecenie, któremu chcesz przypisać skrót, np. Widok => Hiperłącze, a następnie wybierz skrót.

Problemy
 1. Twórcy programu najwyraźniej nie przewidzieli możliwości definiowania skrótów przy użyciu klawisza Alt, co znacznie ogranicza możliwości wyboru, wobec faktu, że sporo skrótów jest już zajętych przez funkcje programu.
 2. OpenOffice.org nie ostrzega przez zmianą skrótów używanych przez system (np. Ctrl+V)!
 3. W Konfiguracji klawiatury mamy dwie opcje: OpenOffice.org i Writer. Przypisanie, a potem wywołanie funkcji pod OpenOffice.org prowadzi do błędów.

Autor: Wojciech, artykuł opublikowany na stronie openoffice.org.pl w czerwcu 2004.
Aktualizacja: M. Zasuwik.

18.10.07

Nowa AutoKorekta - w wersji 2.4

Z przyjemnością informuję, że nowe pliki autokorekty zostaną dołączone do OOo (a więc bez konieczności instalowania rozszerzeń) w wersji 2.4 (informacje o zgłoszeniu są tutaj).

Aha, słowniki ortograficzne i zasady przenoszenia wyrazów powinny się pojawić w ramach OOo – czyli bez konieczności instalacji kreatorem – wersji 2.3.1 (dla zainteresowanych informacje o zgłoszeniu).

11.10.07

Autokorekta - rozszerzenie

Coraz więcej można uzyskać dzięki nowemu mechanizmowi rozszerzeń OpenOffice.org. Aby przetestować jego możliwości, zapakowałem plik autokorekty – chciałbym, żeby niebawem był oficjalnie dołączany do OOo.

Kto chce jednak wypróbować go wcześniej, może pobrać i zainstalować rozszerzenie autokorekty.

UWAGA. Rozszerzenie nie usuwa istniejących wpisów autokorekty, ale po jego odinstalowaniu znikną nowe wpisy, także wpisy nowe lub korygujące istniejące. Dlatego poprawki radzę przesyłać mi bezpośrednio, żeby poprawki i dodatki znalazły się na liście oficjalnej. Ręczna edycja raczej nie ma sensu.