8.3.07

A z obrazkami?

OpenOffice.org ma ograniczenie: nie załącza obrazków z tekstu w wiadomościach e-mail. Zapewne w przyszłości zostanie ono usunięte, ale jeśli chcemy wysłać newsletter z obrazkami, istnieje proste rozwiązanie:
  1. Zapisz obrazek na serwerze WWW (może być też w serwisie typu fotosik czy flickr);
  2. Utwórz dokument w OpenOffice.org.
  3. Zapisz go jako dokument HTML na dysku, np. jako biuletyn_marzec.html.
  4. Z menu Wstaw wybierz polecenie Obraz > Z pliku. Wybierz plik znajdujący się na dysku, ale zaznacz pole wyboru Łącze.  5. W dokumencie pojawi się obrazek. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Obraz. Otworzy się okno dialogowe Grafika. Kliknij kartę Grafika. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku na serwerze WWW:

  6. Zapisz plik i wyślij korespondencję seryjną.

Brak komentarzy: